Informacja dla kandydatów do służby w Policji - Aktualności - KPP w Limanowej

Aktualności

Informacja dla kandydatów do służby w Policji

Informujemy, iż decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 15.06.2021 r. wznowiona zostaje procedura osobistego składania dokumentów do służby w Policji (oferty przesłane pocztą nie będą rozpatrywane).

Kandydaci pragnący złożyć swoje kompletne oferty, mogą to zrobić również w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej w każdy wtorek w godz. 9.00 - 12.00.

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html