Aktualności

Małopolski Konkurs na Animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Małopolskim Konkursie na Animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM". Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Prace powinny być przesłane listownie w terminie od 5 do 30 października 2020 r. na adres:
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 31-571
Kraków za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Prace przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być zamieszczone na nośnikach typu płyta DVD lub pendrive.
 
Koperta powinna być zatytułowana - Konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”.
 
Szczegóły zawarte są regulaminie konkursu