Psy i konie w służbach MSWiA - Aktualności - KPP w Limanowej

Aktualności

Psy i konie w służbach MSWiA

Szukają ludzi pod zawalonymi budynkami, sprawdzają bagaże na lotniskach, szukają narkotyków na przejściach granicznych, pomagają w odnalezieniu zaginionych, patrolują ciężko dostępne tereny – tak pracują psy i konie w służbach podległych MSWiA.


 

Ponad 900 psów służbowych w Policji
 
Najwięcej czworonożnych funkcjonariuszy służy w policyjnych szeregach. W służbie prewencyjnej wykorzystywanych jest 885 psów. Psy znajdują się również w służbie kryminalnej - są to psy do badań osmologicznych (procesowych). W całym kraju jest łącznie 30 takich psów w pięciu laboratoriach kryminalistycznych.
 
Najwięcej czworonogów to psy patrolowo-tropiące, wykorzystywane są do służby patrolowej oraz tropienia śladów ludzkich – jest ich w Policji 471. Poza tym w Policji służą 72 psy tropiące wykorzystywane głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, 99 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz 164 do wyszukiwania zapachów narkotyków.
 
Głównymi rasami psów wykorzystywanych w służbie są owczarki niemieckie i owczarki belgijskie malinois. Na koniec 2020 r. zadania z psami w służbie prewencyjnej, wykonywało 699 policjantów – przewodników psów służbowych.
 
Jedynym ośrodkiem szkolenia psów służbowych w Policji jest Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z siedzibą w Sułkowicach. Szkolenie psów służbowych trwa w zależności od rodzaju kursu od około 4,5 do 6 miesięcy. Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach prowadzi centralny dobór psów do służby. Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu predyspozycji psychicznych i fizycznych.
 
W ostatnim czasie (8 lutego br.) w Suwałkach, dzięki pracy psa służbowego, została odnaleziona 65-letnia kobieta, która wyszła w nocy z domu w poszukiwaniu syna i sama straciła orientację w terenie. Panowały wówczas bardzo trudne warunki atmosferyczne, a pomimo tego policyjna Mulka po 1,5 km tropieniu doprowadziła wprost do zaginionej kobiety.
 
Na ratunek ofiarom trzęsień ziemi
 
Poszukiwania osób w ruinach zawalonych budynków, wyjazdy w rejony trzęsień ziemi, poszukiwania osób zaginionych w terenie - to główne zadania czworonogów w straży pożarnej. Takich psów jest w służbie 30.
 
Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland - Urban Search And Rescue), która jest wysyłana w rejony trzęsień ziemi, dysponuje 12 psami ratowniczymi. Na początku sierpnia 2020 r. w Bejrucie doszło do olbrzymiego wybuchu składowanej w porcie saletry amonowej. Już następnego dnia do Libanu poleciało 42 strażaków z grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP oraz 4 psy.
 
W gronie psów Państwowej Straży Pożarnej przeważają rasy labrador retriever i golden retriever. Psy służą około 9-10 lat.
 
Lotniska, przejścia graniczne i nie tylko
 
Aktualnie w Straży Granicznej służą 246 psy, trzech różnych specjalności:
 

  • psy tropiące (do ich zadań należy rozpoznawanie śladów i tropienie osób, które nielegalnie przekraczają granicę państwa, ponadto używane są do doprowadzania i pilnowania osób zatrzymanych),
  • psy patrolowo-obronne (zadaniem tych psów jest przeszukiwanie terenu, środków transportu oraz pomieszczeń w celu wykrycia osób podejrzewanych o przestępstwa graniczne, psy tej specjalności mogą być wykorzystywane jako środek przymusu bezpośredniego),
  • psy specjalne tzn. do wyszukiwania narkotyków oraz wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni (przeznaczone do przeszukiwania różnych środków transportu, bagaży, pomieszczeń oraz terenu w celu odnalezienia substancji niedozwolonych).

 
Wśród psów służbowych w Straży Granicznej najliczniejszą rasę stanowią owczarki niemieckie – 169 psów (około 67 proc. wszystkich psów) i owczarki belgijskie – 62 psy (około 25 proc.) Pozostałe rasy to głównie owczarki holenderskie, labradory, cocker spaniel, jack russel terier.
 
Kondycja i predyspozycje do służby, kupowanych przez formację psów, są szczegółowo weryfikowane przez komisje złożone z funkcjonariuszy SG z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - instruktorów i wykładowców z zakresu tresury psów oraz lekarzy weterynarii. Biorą oni pod uwagę wiek zwierzęcia, jego sylwetkę, stan zdrowia oraz wyniki testów predyspozycji psychicznych i fizycznych. Do szkolenia kwalifikowane są psy w wieku od 12 do 24 miesięcy.  
 
Zakupiony pies przydzielany jest kandydatowi na przewodnika. Szkolenie psów w Straży Granicznej odbywa się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i trwa 5 do 6 miesięcy - w zależności od specjalności psa. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów szkolenia, jest budowa więzi i zaufania pomiędzy przyszłymi partnerami w służbie – psem i jego przewodnikiem.  Do oddziałów SG po szkoleniu trafia już zgrany duet: przewodnik i pies. Służba z czworonogiem trwa od 8 do 10 lat.
 
Policja konna
 
W Policji na koniec 2020 r. służyły 54 konie służbowe w sześciu ogniwach i sekcjach konnych na terenie kraju. Obowiązki policjanta-jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca wykonywało 56 policjantów.
 
Konie w Policji używane są do służby patrolowej, a także do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń.
 
Szkolenie konia odbywa się w jego macierzystej jednostce i prowadzone jest dwuetapowo przez policyjnych lub cywilnych instruktorów jeździectwa. Pierwszy etap szkolenia powinien trwać minimum 6 miesięcy. Po każdym etapie szkolenia policjant-jeździec lub kandydat na jeźdźca wraz z koniem przystępują do egzaminu, po którym otrzymują atest uprawniający do służby. Egzamin, czyli testowanie sprawności użytkowej konia służbowego przeprowadzane jest przez komisję, a atest do służby wydaje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji.
 
Konia można wycofać ze służby po ukończeniu przez niego 15. roku życia, ale jeśli nie ma przeciwwskazań weterynaryjnych, to może on służyć dalej.
 
Patrole konne w Straży Granicznej
 
W Straży Granicznej prowadzone są również patrole konne. Obecnie formacja posiada 8 koni służbowych. Wszystkie są w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Do realizacji zadań służbowych konie wykorzystywane są w Placówkach Straży Granicznej w Czarnej Górnej i Ustrzykach Górnych.
 
Wierzchowce z górskich placówek SG doskonale wpisują się w realia bieszczadzkiego odcinka granicy obejmującego w części obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dzięki swoim niezastąpionym cechom są wyjątkowym wsparciem w służbie - zapewniają szybkie przemieszczanie się w trudnym i zróżnicowanym terenie Bieszczad i nie ingerują przy tym w środowisko.
 
Ta forma służby na Podkarpaciu ma już ponad 25-letnią tradycję i nawiązuje do czasów, kiedy w pierwszych dekadach XX stulecia granicę ochraniali na koniach żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza

Źródło: www.gov.pl