Eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów "Oskarżyciela Publicznego"

Eliminacje wojewódzkie I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów "Oskarżyciela Publicznego"

W dniu 10.10.2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się eliminacje wojewódzkie  I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów "Oskarżycieli Publicznych".

W rywalizacji  uczestniczyło 19 funkcjonariuszy z 19 KPP/KMP województwa  małopolskiego.

W konkurencji  „TEST WIEDZY” z zakresu znajomości przepisów w szczególności ustaw: kw, kpw, kk, kpk, prawo o ruchu drogowym -  zwyciężył reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Limanowej podkom. Krzysztof ZAPAŁA.

W konkurencji  „TEST WIEDZY” dotyczącej rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń - zwyciężyła reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Gorlicach  podinsp. Małgorzata ZAWADOWICZ.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:

I miejsce – podkom. Krzysztof ZAPAŁA   - Komenda Powiatowa Policji w  Limanowej

II miejsce  - asp. Janusz ZIELIŃSKI – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

III miejsce – asp. Anna BIBRZYCKA – Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

W finale I. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów "Oskarżycieli Publicznych" , który odbędzie się w dniach 19-20 .11.2018 r. w CSP w Legionowie garnizon małopolski będzie reprezentował zwycięzca klasyfikacji generalnej podkom. Krzysztof Zapała.