Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Często niestety zdarza się tak, że osoby uwikłane w sytuację przemocową nie bardzo wiedzą do jakich instytucji mogą się zwórcić o pomoc.

Rozmowa telefoniczna w takich sytuacjach może być najbezpieczniejszą i pierwszą formą kontaktu w szukaniu pomocy.

Na przeciw takim sytuacjom wychodzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, uruchamiając infolinię 801 120 002.

Kliknij tutaj  aby zobaczyć iformację dotyczącą sposobu szukania pomocy.