Wprowadzenie pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej nadkomisarza Tomasza Florka

Wprowadzenie pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej nadkomisarza Tomasza Florka

26 lutego 2020 roku w świetlicy Komendy  Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste przywitanie nadkom. Tomasza Florka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Podczas uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak wręczył nowemu komendantowi rozkaz o powierzeniu obowiązków jako symbol rozpoczęcia pełnienia służby na terenie powiatu limanowskiego.              W spotkaniu udział wzięli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej – mł. insp. Krzysztof Chochliński, kadra kierownicza limanowskiej komendy oraz pracownicy cywilni. Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej nadkom. Tomasz Florek pełnił wcześniej służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji.

Panu Komendantowi składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów.