Dla kierowców

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przygotował prezentację zawierającą porady i wskazówki dla podróżnych.

W okresie świątecznym działania policjantów będą polegały m.in. na:

- upłynnianiu ruchu pojazdów, szczególnie na głównych węzłach komunikacyjnych województwa małopolskiego  oraz głównych drogach wylotowych z dużych aglomeracji miejskich,

- kierowaniu pojazdów na drogi objazdowe,

- nadzorowaniu poszczególnych skrzyżowań nie dopuszczając do ich blokowania,

- informowaniu uczestników ruchu poprzez środki masowego przekazu o aktualnej sytuacji drogowej,

- w uzasadnionych sytuacjach będą podejmować ręczną regulacje ruchem.

Więcej na:

http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user929/wielkanoc_2015r.pdf