Wznowienie doboru do służby w Policji

Wznowienie doboru do służby w Policji

Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Już od 8 czerwca 2020 roku osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji od dnia 8 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej w każdy wtorek w godz. 9-12 lub od poniedziałku do piątku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji