mł. insp. Krzysztof Chochliński

ant
mł. insp.
Krzysztof
Chochliński
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej

Jest absolwentem:

 • Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - kierunek Politologia
 • Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie - ukończone studia podyplomowe na kierunku:  Zarządzanie Organizacją
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • 1992 - Oddział Prewencji Policji w Komendzie Stołecznej Policji
 • 2001 - Dowódca Kompani Oddziałów Prewencji Policji w Komendzie Stołecznej Policji
 • 2005 - Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach
 • 2006 - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II
 • 2010 - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Stary Sącz
 • 2014 - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
 • od 02.10.2017 – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m. in. kursy i szkolenia:

 • Szkolenie  z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w działaniach Policji
 • Kurs z zakresu kierowania zespołami ludzkimi
 • Kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych