Posterunek Policji w Jodłowniku - KPP w Limanowej

Posterunek Policji w Jodłowniku

Posterunek Policji w Jodłowniku

34-620 Jodłownik 198 

Tel. 47 83 45 800

e-mail: pp-jodlownik@limanowa.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W JODŁOWNIKU:

asp. szt. Wojciech Karcz

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.
Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 7.
Telefon do Oficera Dyżurnego: 47 83 45 400
Faks:47 83 45 425
Numer alarmowy: 112​