Posterunek Policji w Kamienicy - KPP w Limanowej

Posterunek Policji w Kamienicy

Posterunek Policji w Kamienicy

34-608 Kamienica 420

tel. 47 83 45 710

e-mail: pp-kamienica@limanowa.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W KAMIENICY:

asp. szt. Mariusz Czachurski

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.
Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 7.
Telefon do Oficera Dyżurnego: 47 83 45 400
Faks:47 83 45 425
Numer alarmowy: 112