Posterunek Policji w Łukowicy - KPP w Limanowej

Posterunek Policji w Łukowicy

Posterunek Policji w Łukowicy

34-606 Łukowica 334

tel:47 83 45 760

e-mail: pp-lukowica@limanowa.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W ŁUKOWICY

asp. szt. Tomasz Strug

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.
Całodobowo funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, ul. Żwirki i Wigury 7.
Telefon do Oficera Dyżurnego: 47 83 45 400
Faks:47 83 45 425
Numer alarmowy: 112​