Zielona strefa

Zielona strefa


Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.   

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-maila do jednostki policji:  kpp@limanowa.policja.gov.pl

Informacje o zaistnieniu czynów zabronionych popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku w szczególności o : znęcaniu się nad zwierzętami, kłusownictwem, zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt leśnych, o dzikich wysypiskach śmieci, niszczeniu zieleni, nielegalnej wycinki drzew czy  poruszania się po terenach leśnych quadami można również zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
Powrót na górę strony